23 Ocak 2021 Cumartesi

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR!

Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili öğretim üyesinden ezber bozan açıklamalar!

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, Biyokütle Santrali için çevre dostu dedi, ezber bozan açıklamalar yaptı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:24 GÜNCEL

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili itirazlar ve davalar sürürken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu'ndan çevre kirliliği yaratacağı öne sürülen santral ile ilgili ezber bozan açıklamalar geldi.


Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili mahallesinde yapılacak olan Biyokütle Santrali için Samsun'da çevre örgüleri ile bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlardan ilk süreçte, zehir santrali, kanser santrali, diri diri mezara gireceğiz, termik santral v.b iddialarla tepkiler gelmişti. Bu tepkiler daha sonra biyokütle santralinin yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alması ve iddia edilen zararları oluşturmayacağı yönünde yatırımcı firma tarafından yapılan bilgilendirmeler sonrası 'Yatırıma değil, yerine karşıyız' sözleri ile sürdürülürken, Biyoküt Santraline yönelik davalar açılmıştı.

Çarşamba ilçesinde Biyokütle Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, Hedef Halk Gazetesi yazarı gazeteci Ragıp Göker'e ezber bozan açıklamlamalarda bulundu. Hedef Halk Gazetesinde Rağıp Göker bir süredir Biyokütle Santrali ile ilgili bir yazı dizisi yayınlıyor. Yazı dizisinin bugün ki bölümünde ise gazeteci Göker, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu ile Biyokütle Enerji Santraline yönelik yaptığı röportajı Hedef Halk gazetesinde yayımladı.

Hedef Halk Gazetesinden Ragıp Göker'e konuşan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, Bİyokütle Enerji Santrallerinin sıfır karbon salınımı yaptığını, çevre dostu olduğunu ve bu santrallerin ekosistem için gerekli olduğunu söyledi.

Bİyokütle Enerji santrali ile ilgili ezber bozan açıklamalar yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, Ragıp Göker'e verdiği demeç ve Hedef Halk Gazetesinde yayımlanan yazı dizisinin önemli satır başları şöyle.

SIFIR KARBON SALINIMI
Biyokütle enerjisinin, bölgesel ve ulusal ölçekte, aynı zamanda küresel boyutta düşünüldüğünde sürdürülebilir ekolojik dengeyi sağlama özelliğine sahip olduğunu ileri süren Dr. Öğretim Üyesi Dayıoğlu’ ’ Hem biyogaz, hem de biyokütle tesisi açısından baktığımızda,üretilen enerji, sıfır karbon çevrimi esasına dayanmaktadır. 

Bu kapsamda sürdürülebilir ekosistem olarak düşündüğümüzde biyokütle enerji, ekosistemi dengeleme özelliğine sahiptir. Biyokütle enerjisi çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi güneş ve diğer enerjilerle birleştirildiğinde bölgenin tarım sanayi ve enerji şehirlerinin kurulmasında ve ekosistem dengesinin sağlanmasında ve çiftçinin geri kazanmasında destekleyici roller sağlayacağını umut ediyoruz.’’diyor.

YAKITINI DOĞADA VAR
OLAN ATIKLARDAN EDİNİYOR
Şöyle anlatıyor öğretim üyesi ve biyokütle konusunda donanımlı olan Dr. Dayıoğlu: Biyokütle aynı zamanda ‘doğal malzeme’ olarak tanımlanmaktadır. Bu enerjiyi elde etmek için kurutulmuş bitki örtüsü, odun ürünleri, su bitkileri, mahsul kalıntıları kullanılmaktadır. Hatta çöp olarak nitelendirdiğimiz pek çok evsel atıklar dahi biyokütle enerji sinde kullanılabilmektedir. 

Doğada var olan orman kalıntıları, ağaçlar işlendikten sonraki kalan atıklar, tarımsal ürünler, hayvan gübresi, atık sular ve hatta çöp atıkları dahi bir enerji üretebilir. Bunların doğada kalmasından ziyade biyokütle enerji olarak değerlendirilmesi hem daha ekonomik olmakta hem de daha pahalı enerji kaynaklarına istinaden bir alternatif olarak daha verimli bir enerji elde etmek mümkün olabilmektedir.

DÜNYADAKİ BİYOKÜTLE Yİ DE 
ANLATIYOR DR. DAYIOĞLU
Dünyada biyokütle enerji fosil yakıtlara alternatif ve çevre dostu olması nedeniyle kabul görüyor. 

Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alması  da bu nedenle. 

Çünkü doğadaki tarımsal atıkları yakıt olarak kullandığı gibi, bulunduğu yöreye de ekonomik katkı veriyor. Çiftçiler atığından para kazanıyor. Ama en önemlisi zamanla ekolojik dengeye  yardımcı oluyor. Anıza son verdiği için de toprak daha verimli kalıyor. Tarımsal atık kökler özel araçlarla çıkarıldığından toprak havalanıyor. Canlılar anız nedeniyle yok olmuyor. Toprak zenginleşiyor. Daha çok verim oluyor. 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ARTIYOR
Beş bine yaklaşan, bir yıl içinde 7 bine ulaşması öngörülen ve ABD, Çin ve Almanya biyokütle enerji ile lider konumunda. Almanya'da 1100 adet bulunan biyokütle enerji santralleri, yeni nesil ve temiz enerji üretiminde rüzgar, güneş gibi yenilebilir enerji kaynakları olmasıyla 'çevreye duyarlı' santraller olarak, gelişmiş ve çevreye duyarlı ülkelerce  desteklenmeye başlandı. 

Kurulu güç listesinde yer almasa da biyokütle üretimi için ilk beş içerisinde Japonya da yer almaktadır. 2011-2019 yılları arasında biyokütle ile elektrik üretmenin yıllık büyüme yüzdelerini incelendiğimizde yüzde 25 ile Çin gelmektedir. yüzde 10,5 ile Japonya vardır ve bunlar arasında Brezilya ise en yüksek potansiyele sahip olan ülkeler arasındadır.
TOPRAĞA OLUMSUZ ETKİSİ YOK.
Çevresel etkilerinin azaltılması ve toprağa organik yapısı bakımından herhangi bir olumsuz etkisi olmaması nedeniyle, biyokütle enerjisinin uygulamada ekolojik dengeleme özelliğine sahip diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına pozitif yönde etkileri bulunduğunu bildiren Dr. Dayıoğlu, biyokütle enerji santralleriyle ilgili görüşlerini daha sonra şu şekilde açıklıyor:

Toprak ve dolayısıyla çevre bozulmadığından hem toprak, hem çevre açısından olumlu gelişmeler bu biyokütle enerji santrali kurulmasıyla sağlanacaktır. Ayrıca, kişiler kendi anızlarının toplanması ve bunun gelire dönüştürülmesi açısından da bu bölgesel anlamda avantajlar sağlayacaktır. 

ANIZ YAKILMAYACAĞINDAN
ÇİFTÇİLER EK GELİR SAĞLAYACAK
Hasat sonrası ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan biyokütle kaynakları çiftçinin üzerinde her hangi bir yük oluşturmaksızın bunların değerlendirilmesi ülke ekonomisine ve yöre çiftçisine gelir sağlayacak aktiviteleri sağlaması açısından biyokütle üretim uygulaması bölgesel ve ulusal açıdan önem teşkil etmektedir. 

DÜNYA BİYOKÜTLEYE DÖNÜYOR
Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda toplamda 2018 rakamlarına göre 130 gigawatt kurulu güce sahip biyokütle enerji tesisleri bugün için ülkemizde de önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Küresel konveksiyonlar düşünüldüğünde gelişmiş ülkelerin biyokütle enerjisine yatırımları Amerika, Çin, Hindistan, Almanya ve özellikle Japonya dikkati çekmektedir.

ÇEVRE DOSTU ENERJİ OLARAK BİLİNİYOR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, saymakla bitiremediği faydalarıyla biyokütle enerjiyi anlatırken, “Bu sebepten dolayı doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları, her geçen zaman biraz daha artış gösteriyor. Kullanılacak olan temiz enerji kaynakları, insanlık için sağlıklı bir yaşam sunarken, enerji ihtiyacının ortadan kaldırılmasına imkan tanımaktadır. Özellikle en çevreci enerji kaynakları arasında çevre dostu biyokütle, fosil yakıtlara karşı önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. dedi. 

EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Dayıoğlu ile konuştuk. Biyokütle enerjiyi 'yanlış bilgilendirmelerle anlatanların' aksine öylesine olumlu anlatıyor ki; ezber bozan açıklamalarıyla  'Biyokütle enerjiye karşı çıkan ve tepki gösterenlere' adeta ders verdi.

GELİŞMİŞ ÜLKELER TERCİH EDİYOR
Ankara Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Dayıoğlu'nun 'Biyokütle enerjiyi gelişmiş ülkelerin neden tercih ettiği ve biyokütle santrallerinin ekolojik dengeye verdiği katkılarla ilgili röportajında biyokütleyi şöyle anlattı: Tek kelimeyle çevre dostu. Ekosistem için de gerekli. 

Çiftçi ‘tarladaki atığını’ Düşünmeyecek ek gelir olacak
Hasat sonrası ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan biyokütle kaynakları çiftçinin üzerinde her hangi bir yük oluşturmaksızın bunların değerlendirilmesi ülke ekonomisine ve yöre çiftçisine gelir sağlayacak. Biyokütle enerji ile üretim uygulaması bölgesel ve ulusal açıdan önemlidir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Samsun'da hava sıcaklığı mizahi paylaşımların yapılmasına neden oluyor

Samsun'da hava sıcaklığı mizahi paylaşımların yapılmasına neden oluyor