17 Ekim 2021 Pazar

SAMSUN MİMARLAR ODASINDAN FLAŞ CİTY MALL AÇIKLAMASI! YAPI KULLANMA İZNİ YOK

Samsun Mimarlar Odasından flaş City Mall açıklaması! Yapı kullanma izni yok

Samsun Mimarlar Odası, Atakum ilçesinde yapılan City Mall isimli alış veriş merkezi inşaatı ile ilgili flaş açıklamalarda bulunarak Cıty Mal AVM'nin yapı kullanma izni olmadığını duyurdu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:57 GÜNCEL

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, Atakum ilçesinde yapılan ve açılışa hazırlanan City Mall isimli alış veriş merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, alış veriş merkezinin yapı kullanma izninin olmadığını söyledi.


Atakum ilçesinde açılış için gün sayan City Mall isimli alış veriş merkezi ile ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Başkanı Memişoğlu, ofis ve iş yeri yapı ruhsatıyla alış veriş merkezi yapıldığını buna göz yuman belediyelerinde görevlerini kötü kullandıklarına dikkati çekti.

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, City Mal Alış Veriş Merkezi ile ilgili açıklamasında şunları dile getirdi.
"Samsun ili, Atakum ilçesi, 8425 ada, 9 parsel sayılı üzerinde yapılmakta olan CITY MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'nin, Atakum Belediyesi tarafından verilen 20.07.2018 tarih ve 683 sayılı YAPI RUHSATININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, Samsun 2.İdare Mahkemesinin 16.10.2019 tarih ve 2018/1275 Esas sayılı ilamıyla (EK: 1) karar verilmiştir. 20.07.2018 tarih ve 683 sayılı YAPI RUHSATI bir “Ofis ve İşyeri” Yapı Ruhsatıdır. Ancak yapılan bina bir “ALIŞVERİŞ MERKEZİ” olup, adı da CITY MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİDİR. “Ofis ve İşyeri” Yapı Ruhsatını verme yetki ve görevi alt belediye olan Atakum Belediyesine, “Alışveriş Merkezi” verme yetki ve görevi ise 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyesine aittir. Anılan Yürütmeyi Durdurma kararında , kararın dayanağı 29.08.2019 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunularak “... sonuç olarak; davaya konu parsel üzerinde bulunan yapıya verilen onaylı ruhsata esas Mimari projenin; içerik, amaç ve tasarım yönünden 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerini sağlaması sebebiyle bir “Alışveriş Merkezi” projesi olduğu, Ofis ve İşyeri projesi olmadığı" görüş ve kanaatlerine yer verildiği görülmektedir.” denilmektedir. CITY MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ , 683 sayılı ruhsatın düzenlendiği 20.07.2018 tarihinden yaklaşık 1 yıl önce yapılmaya başlanmıştır.  Yapılan binanın ALIŞVERİŞ MERKEZİ olduğu apaçık ortada olduğu gibi tanıtım bürosunda CITY MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ yazdığı ve tanıtımları da bu şekilde yapıldığı halde, gerek dönemin Atakum Belediyesi, gerek seçim sonrası Atakum Belediyesi, gerek dönemin Büyükşehir Belediyesi, gerek ara gerekse seçim sonrası Büyükşehir Belediyesi , “Ofis ve İş yeri” yapı ruhsatıyla ALIŞVERİŞ MERKEZİ yapımına göz yummak suretiyle görevlerini kötüye kullanmışlardır.  Nihai karar verilip kesinleştiğinde, hukuka ve  kamu yararına aykırılıklar içeren buradaki uygulamaların  sorumluları  hukuk önünde hesap vermelidirler. İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi uyarınca anılan kararın idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren gecikmeksizin uygulanması zorunludur.  Yürütmeyi Durdurma  kararı Atakum Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine tebliğ edildiği halde hala uygulanmamaktadır.  Hatta, CITY MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'nin , yapı kullanma izni de alınmadığı halde açılış reklamları yapılmaktadır. Açıkça suç işlenmektedir. Bahse konu alandaki değişikliği de içeren Atakum revizyon 1/5000lik nazım imar planı ve revizyon 1/1000lik uygulama imar planının iptali talebiyle açılan davalar Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından kısmen kabul , kısmen ret edilmiştir.  Her iki karar da Samsun Bölge  İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi'nde , konunun ivediliğine rağmen , öncelik de talep edildiği halde bekletilmektedir. Tüm yargı süreçleri ve kararların uygulanması Odamız tarafından da hassasiyetle takip edilmektedir, sonuna kadar da edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

  • Toplam 1 Yorum

ali yaban

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:26

Arka taraftaki kaçak yapının da bir bankaya kiraya verildiği söyleniyor....2 kere belediye tarafından yıkım kararı ile yıkıldı inadına 3. kez yine yapıldı..

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Atakum Belediyesinde AK Parti ve CHP döneminde içkili yemek tartışması!

Atakum Belediyesinde AK Parti ve CHP döneminde içkili yemek tartışması!