22 Ekim 2021 Cuma

SAMSUN VALİLİĞİ, ASKER UĞURLAMASI VE KÖY DÜĞÜNLERİNE GETİRİLEN YENİ KISITLAMALARI AÇIKLADI

Samsun Valiliği, asker uğurlaması ve köy düğünlerine getirilen yeni kısıtlamaları açıkladı

Samsun Valiliği, Korona Virüs'te kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde tedbirlere uyulmadığı gerekçesi ile asker uğurlaması, konvoy, köy düğünleri, kına, gelin alma gibi etkinliklere getirilen yeni kısıtlamaları açıkladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:47 GÜNCEL

Samsun Valiliği, normalleşme sürecinde Korona Virüs tedbir ve kurallarına uyulmaması üzerine asker ugurlaması, köy düğünü, kına ve gelin alma gibi etkinliklere yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.


Yapılan tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen, asker uğurlaması, köy düğünü, kına ve gelin alma gibi etkinliklerde, kuralların ihlal edilmesi, sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Samsun İl Umumi  Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni tedbirleri Samsun Valiliği açıkladı.

Gelinen süreçte bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerin üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığının belirtildiği açıklamada "Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin; Süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4 (dört) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,
Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Samsun Valiliği ayrıca asker uğurlaması ve eğlenceleri ile ilgili de yeni kararlar alındığına dikkati çekerek, bu konuda da  Samsun Hıfzıssıhha Kurulunun şu kararları aldığını kamuoyuna açıkladı.

"Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği görülmekte olup, asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair İçişleri Bakanlığı’nın 07/07/2020 tarih ve 89780865-153-E.10889 sayılı genelgesinin ekinde bulunan örneğe uygun taahhütname alınmasına,

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili ilimizde Valiliğimize, ilçelerimizde Kaymakamlıklara bildirilmesine

5.Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimizce ve ilçelerde Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Samsun'da tramvaylar balık istifi sosyal mesafe yok diye daha kaç kez yazacağız

Samsun'da tramvaylar balık istifi sosyal mesafe yok diye daha kaç kez yazacağız