29 Mart 2020 Pazar

SAMSUN'DA GAYR-I MEŞRU İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKAN İLAHİYATÇI PROFESÖR KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTILDI

Samsun'da gayr-ı meşru ilişkisi ortaya çıkan ilahiyatçı profesör kamu görevinden çıkartıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesinde bir bayan ile gayr-ı meşru ilişkisi ortaya çıkan öğretim üyesi Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu kararı ile kamu görevinden çıkartıldı.

03 Aralık 2019 Salı 17:18 GÜNCEL

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İ. D. hakkında açılan dava ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden çıkartıldı.


Hakkında, "Ticari faaliyet gösteren özel bir kız pansiyonu işletmek, bu kız pansiyonunda kalmak ve pansiyon adına makbuz vermeksizin elden para almak, şahsından ders alan öğrencileri özel bir pansiyonda kalma noktasında yönlendirmek, gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle 'Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" iddiası ile dava açılan OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsa Doğan ile ilgili Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu kararını verdi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kunununun 53/b-6c maddesi ile 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinin (g) bendi dayanak gösterilerek Prof.Dr. İ.D. hakkında açılan davada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü mahkemeden 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' talep etti. 

ANKARA'DA BULUNDUĞU SIRADA SAMSUN'DA 7 SAAT DERS VERMİŞ
OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof.Dr. İ. D. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, mahkeme ve Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu kararının yer aldığı evraklarda "Prof.Dr. İ. D.'nin resmi kurumlara ve resmi kurumlarca oluşturulmuş yetkili komisyonlara yanlış beyanlarda bulunduğuna dair bilgi, belge ve bulgular; Bu konuda soruşturma dosyasında kanıt niteliğinde çok sayıda bilgi ve belge bulunduğu, Prof.Dr. İ. D'nin Şubat 2017 dönemine ait olarak imzalayıp ilgili birime teslim ettiği "Aylık Ek Ders Bildirim Formu'nun da bunlardan biri olduğu, zira Ankara'da bulunduğu gün Samsun'daki Fakültesinde tam 7 saat ders yaptığını beyan ettiği, "İLİŞKİM YOK DEDİĞİ BAYANLA AYNI OTEL ODASINDA KALMIŞ
"Diğer taraftan gerek soruşturma komisyonuna gerekse yargı organlarına verdiği beyanlarında P.O ile hiçbir surette gayr-ı meşru bir ilişkisi olmadığını ve eşine sadakatsizlik yapmadığını yazılı olarak def'aten ve güçlü bir biçimde beyan ettiği, oysa Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlahiyat Fakültesine gönderilmiş bulunan resmi yazı ekinde yer alan ve Prof.Dr. İ.D'nin P.O ile aynı gün ve saatte aynı otel odasında kaldıklarını gösteren bilgilerin, Prof.Dr. İ. D.'nin bu konuda muhataplarına defaten yanlış bilgi vermiş olduğunu ortaya koyduğu" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Yüksek Öğretim Disiplin Kurulu, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İ. D. ile ilgili verdiği kararda ise şunlara yer verdi.
"Yapılan görüşmeler neticesinde suçu sabit olan Prof.Dr. İsa Doğan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b maddesinin 6. fıkrasının (c) bendi uyarınca 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne oy birliği ile karar verildi."
Kaynak:SamsunKentHaber.com.tr

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Samsun'a engelliler için elektrikli araçlarını şarj edecekleri istasyonlar yapılacak

Samsun'a engelliler için elektrikli araçlarını şarj edecekleri istasyonlar yapılacak