29 Kasım 2021 Pazartesi

SAMSUN'DA SUYA UYGULANAN TÜFE'Yİ MAHKEME İPTAL ETTİ! SASKİ İSTİNAFA BAŞVURDU

Samsun'da suya uygulanan TÜFE'yi mahkeme iptal etti! SASKİ İstinafa başvurdu

Samsun'da SASKİ'nin içme suyuna uyguladığı TÜFE oranın iptali için açılan davada Samsun 2. İdare Mahkemesi TÜFE uygulamasını oy birliği ile iptal etti.

19 Ekim 2021 Salı 17:15 GÜNCEL

Samsun'da içme suyuna uygulanan TÜFE oranın iptali için açılan davada mahkeme TÜFE'yi iptal ederken, SASKİ bu kararın iptali için İstinaf Mahkemesine başvurdu.


İçme suyuna uygulanan ve her ay faturalara yansıyan TÜFE'nin iptali için açılan davada mahkeme verdiği kararda, söz konusu TÜFE artışının hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi.

Samsun 2. İdare Mahkemesi suya uygulanan TÜFE'nin iptaline ilişkin aldığı kararda "Su tarifelerinin TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi nedeniyle 2560 sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da ön görüldüğü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında ücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.897,30 TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacılara verilmesine, davalı idare tarafından yatırılan 14,90 TL vekalet harcının davalı üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Kanunun 328. maddesi gereğince aşağıda dökümü yapılan 142,70 TL müdahil yargılama giderinin davalı idare tarafından müdahillere ödenmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 20/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" dedi.

Mahkemenin aldığı bu karar sonrası SASKİ'nin İstinaf Mahkemesine başvurduğu ve TÜFE'nin iptaline ilişkin alınan mahkeme kararının iptali için harekete geçtiği öğrenildi.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Samsun'un Havza ilçesine Alman ortaklı şirket 7 milyon Euro'luk yatırım yapacak

Samsun'un Havza ilçesine Alman ortaklı şirket 7 milyon Euro'luk yatırım yapacak