25 Mayıs 2019 Cumartesi

İŞTE KADROYA GEÇECEK TAŞERON İŞÇİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORUNUN CEVABI

İşte kadroya geçecek taşeron işçilerin merak ettiği o sorunun cevabı

Kadroya geçecek taşeron işçiler için hazırlanan dilekçelerde yer alan, "Bütün haklarımdan feragat ediyorum" ifadesi ne anlama geliyor. Kadroya geçecek olan taşeron işçilerin imzaladıkları dilekçelerle hak kayıpları olacak mı..

29 Aralık 2017 Cuma 21:01 SAMSUN HABER

Samsun'da yaklaşık 9 bin civarında taşeron işçinin kadroya geçmesi bekleniyor. Samsun ve Türkiye genelinde kadroya geçecek taşeron işçiler için hazırlanan dilekçelerde yazan, "Bütün haklarımdan feragat ediyorum" ifadesi ise işçilerin kafasını karıştırmış durumda.. 


Kadroya geçecek taşeron işçiler, dilekçelerde bulunan 'Bütün haklarımdan feragat ediyorum' ifadesi nedeni ile hak kayıplarının olacağından endişeli.. Peki dilekçelerde yazan 'Bütün haklarımdan feragat ediyorum' ibaresi kadroya geçecek taşeron işçilerin hak kayıplarına neden olacak mı.. 

Bu konu ile ilgili Samsun Kenrt Haber olarak görüşünü aldığımız Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, sendika olarak kadroya geçecek taşeron işçiler için profesyonel bir ekip ile 4 ayrı dilekçe hazırladıklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Uzun, yaptığı açıklamada “Kadroya geçecek olan taşeron işçilerin sendikaları tarafından hazırlanan 4 ayrı dilekçeyi kullanmaları gerektiğini belirterek, "Dilekçelerde yer alan ‘Herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ediyorum’  ibaresi hakların kayıp olacağı anlamına gelmiyor. Kanun hükmünde kararname kapsamında işçilere imzalatılacak olan dilekçelerde, Kararname ile  amaçlanan alt işveren işyerinde çalışmakta iken Kamu Kurumlarına karşı açılan muvazaa tespitine ilişkin davalardır bu davalara ilişkin feragat edilmesi amaçlanmıştır. Bunun dışında işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin hakları, ücretleri ve diğer haklarından feragat anlamına gelecek  herhangi bir dilekçeye imza atması Kanun Hükmünde kararnameye aykırı olacaktır. Bu dilekçeleri bu ibareye rağmen imzalayan taşeron işçilerin özellikle ve  kesinlikle kıdem tazminatlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. KHK kapsamını genişletecek şekilde işçilerin diğer haklarını da kapsayacak şekilde feragatname alınması  KHK’ya aykırı bir durum olacaktır. Dilekçeleri imzalayan taşeron işçiler kıdem tazminatı kaybetmeden Kadroya geçişlerini yapacaklardır. Kamu Kurumlarının işçilere imzalatacağı dilekçelerde genel anlamda bir problem gözükmemektedir. Alınacak Kadronun tüm işçilere ve Ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
SamsunKentHaber

İşte kadroya geçecek taşeron işçiler için Hizmet-İş Sendikası tarafından hazırlanan dilekçeler..

Aşağıda yazılı olan dilekçeleri belediyeler ve kamu kurumlarında çalışanlar kendi çalışma durumunuza uygun olan dilekçeyi bilgisayar ortamında word sayfası üzerine kopyalayıp çıktısını aldıktan sonra doldurarak kurumlarınıza teslim edebilirsiniz...

(AŞAĞIDA BULUNAN 4 AYRI DİLEKÇE'DEN KENDİ KAMU KURUMUNA UYGUN OLANI SEÇEBİLİRSİNİZ)

"KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN TAŞERON ARKADAŞLARIMIZIN İMZALAYARAK VERECEĞİ DİLEKÇE"

…..………… KURUMU BAŞKANLIĞINA

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında kurumunuz işyerlerinde çalışmaktayım. 
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen şartları taşımaktayım. 
Kurumunuz işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmama ilişkin olarak kurumun sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye yönelik (muvazaa tespitine yönelik) açmış olduğum davalardan, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı alacak davalarından ve icra takiplerinden feragat edeceğim. 
En son çalıştığım idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında muvazaalı çalıştırılmaya dayalı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ediyorum. 
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde hükmü uyarınca kurumunuz/kuruluşunuz sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmeyi talep ediyorum.

Gereğini arz ve talep ediyorum. …/…./….

Talep Eden 
………………………..

Adres :


T.C. Kimlik No :

"BELEDİYELERDE TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN IMZALAYARAK VERECEĞİ DİLEKÇE"

…………………..….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında belediye başkanlığına bağlı işyerlerinde alt işveren yanında çalışmaktayım.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü maddede belirtilen şartları taşımaktayım.

Belediye başkanlığına bağlı işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmama ilişkin olarak belediyenin sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye yönelik (muvazaa tespitine ilişkin) açmış olduğum davalardan, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı alacak davalarından ve takiplerinden feragat edeceğim.

En son çalıştığım belediye başkanlığı, bağlı kuruluşu ve şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı, bu madde ile tanınan haklar karşılığında, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ediyorum.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü madde hükmü uyarınca, aynı KHK nın 126. Maddesi ile 375 sayılı KHK ya eklenen EK 20. Madde kapsamındaki şirketlerden birinde / iktisadi teşekkülde, işçi statüsünde istihdam edilmeyi talep ediyorum.

Gereğini arz ve talep ediyorum. …./.…./….

Talep Eden 
………………………..

Adres :

T.C. Kimlik No :

"BELEDİYE İŞTİRAKINE İMZALANARAK VERİLECEK DİLEKÇE"

………………………………………

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında alt işveren şirketler ile şirketiniz arasında imzalanan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında ....…………….….. Belediye Başkanlığına bağlı işyerlerinde çalışmaktayım.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü maddede belirtilen şartları taşımaktayım.

Şirketinize bağlı işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmama ilişkin olarak belediyenin sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye yönelik (muvazaa tespitine ilişkin) açmış olduğum davalardan, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı alacak davalarından ve takiplerinden feragat edeceğim.

En son çalıştığım şirket, bağlı kuruluş ve belediye başkanlığı ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı, bu madde ile tanınan haklar karşılığında, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ediyorum.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü madde hükmü uyarınca, aynı KHK nın 126. Maddesi ile 375 sayılı KHK ya eklenen EK 20. Madde kapsamındaki şirketlerden birinde / iktisadi teşekkülde, işçi statüsünde istihdam edilmeyi talep ediyorum.

Gereğini arz ve talep ediyorum. …./.…./….

Talep Eden 
………………………..

Adres :

T.C. Kimlik No :

"SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNE İMZALAYARAK VERİLECEK DİLEKÇE"

………………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında idarenize bağlı işyerlerinde alt işveren yanında çalışmaktayım.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü maddede belirtilen şartları taşımaktayım.

İdarenize bağlı işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmama ilişkin olarak kurumun sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye yönelik (muvazaa tespitine ilişkin) açmış olduğum davalardan, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı alacak davalarından ve takiplerinden feragat edeceğim.

En son çalıştığım idare, bağlı kuruluşu ve şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığım iş sözleşmelerinden dolayı, bu madde ile tanınan haklar karşılığında, muvazaalı çalıştırılmaya dayalı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı ve bu haklardan feragat ettiğime dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ediyorum.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü madde hükmü uyarınca, aynı KHK nın 126. Maddesi ile 375 sayılı KHK ya eklenen EK 20. Madde kapsamındaki şirketlerden birinde / iktisadi teşekkülde, işçi statüsünde istihdam edilmeyi talep ediyorum.

Gereğini arz ve talep ediyorum. …./.…./….

Talep Eden 
………………………..

Adres :


T.C. Kimlik No :

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Keskin Nişancı, Samsun AK Parti'de ki üfürükçüleri yazdı

Keskin Nişancı, Samsun AK Parti'de ki üfürükçüleri yazdı