22 Ekim 2021 Cuma

Av.Feyza YILMAZ

Av.Feyza YILMAZ

av.feyzaylmz@gmail.com

UNUTULMA HAKKI

Unutmamalı, sevgiyle anmalı o güzel günleri elbet ama ya son zamanlardaki kişilerle ilgili bilgi akışlarına ulaşım kolaylığı hususunun hukuki güvenlik açısından meydana getirdiği tehditleri ne yapacağız?
 
Özel hayatın gizliliği kapsamında kişisel verilerin korunması ve beraberinde gelen unutulma hakkından, geçtiğimiz günlerde en sık kullanılan haberleşme ağıyla ilgili tartışmalardan sonra bilgilensek fena olmaz gibi.

Biz toplum içinde var olan bireyleriz. Hem toplumsal alandaki hayatımız hem kendimize özgü hayatımız var. Herkesin bildiği, bilmesine izin verdiğimiz; bir de özel alanımız, ailemizin, en yakınlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın bildiği hayatımız. Hiç kimsenin bilmediği kendi dünyamız da var muhakkak işte müdahale edilemez bir alan; özel hayat. 

Bir kişinin özel hayatına girilip müdahale edilmesi özel hayatın gizliliğini ihlale girecektir. Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak devlet, onur ve erdem sahibi biz bireylerin kişiliğini geliştirebileceği özel hayat ve gizliliğimizi tanımak ve elbette korumakla yükümlüdür. Anayasamız ve Türk Ceza Kanunumuzda özel hayatın önemine binaen ilgili hükümler yer almaktadır.

Kişisel veri ile özel hayat birbiriyle ilişkili kavramlardır. Kişisel verilerin korunması hakkının temel amacı, kişilerin özel hayatının gizliliğini güvence altına alarak kamu veya özel sektör tarafından tutulan kayıtların korunması için gerekli önlemleri almak ve kişileri korumaktır. Kişisel veri bireyin kimliğini açık hale getiren bilgilerdir. 

Anayasamız der ki “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

Anayasa ile güvence altına alınan hakkımız, güncel hayatımızda o kadar sık karşılaştığımız okumadan, bir an önce uygulamaları indirirken, internet üzerinden kredi kartıyla alışveriş yaparken kabul ettiğimiz, KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında ile başlayan cümlenin başındaki kutucuğu işaretlediğimiz, ilgili yere onay verip devam ettiğimiz. Neyi kabul ettiğimizi, sonrasında nelerle karşılaşabileceğimizi öngörebilmek adına onaylamadan okumakta fayda var.

İnsan hayatında unutulmanın kural, hatırlanmanın istisna olacağını düşünsek de teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ve sosyal medya bu kuralı yıkmış, unutulma istisna haline gelmiştir. Kişisel verilerin korunması hakkıyla ilgili, kişilerin kendilerine ait kişisel verileri silme hakkının, kişisel verilerin sınırsızca kayıt altına alındığı, paylaşıldığı ve kontrolsüzce yayıldığı bir ortamda unutulma hakkına da yer verilmesi gerekmiştir.

Unutulma hakkı gereği kişiler, internette yer alan rahatsız edici paylaşımları, hak sahibi oldukları kişisel verilerin silinmesini ya da daha fazla yayılmasını önleme hakkına sahiptirler.

Bu bağlamda dijital ortamda yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayınlamasının önlenmesini isteyebilirler.

“Ben giderim adım kalır,
Dostlar beni hatırlasın.”

Sağlıcakla,adaletle…

Esen kalın.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR