17 Ekim 2021 Pazar

RUHSAL BULAŞMA YASASI

Epinas, kendi adını da taşıyan Epinas Ruhsal Bulaşma yasasına göre sürü içindeki bir canlının dışarıdaki uyarıcılardan ziyade iç uyarıcılardan daha çok etkilendiğini savunmaktadır. Sürünün tıpkı bu şekilde başka bireyleri etkilemesinin de insan topluluklarında olduğu görülmektedir. 

Bu tür bulaşmaların en yaygın görüldüğü yerler kitlesel gösterilerdir. Mitingler, toplu yürüyüşler, toplantılar, partiler gibi insanların yoğun bir şekilde bulunduğu organizasyonlarda bu tarz ruhsal bulaşmalar sıklıkla görülmektedir. 

Buradan yola çıkılacak olursa siyasi partilerinde insanların toplu olarak hareket ettikleri yerlere örnek gösterilebilir. Siyasi parti oluşumlar, bir görüş, ideoloji, bir hareket birliği olarak oluşmuş yapılardır. Bu yapıların en büyük özelliği kitlesel hareketlerde etkin ve diri olmalarıdır. Dolaysıyla ruhsal bulaşma eylemi bu tarz oluşumlarda çok görülmektedir. 

Miting  veya çok katılımlı büyük toplantılarda bir kişinin yönlendirmesiyle milyonlarca kişi aynı şeyi bir ağızdan çıkmışçasına bağırabilirler. Birisinin beğendiği bir söylem karşısında alkışlaması, tüm salonun veya alandaki insanların bu alkıştan etkilenerek alkışlaması bu bulaşma biçimine örnek olarak verilebilir. 

Bu konuda asıl değinmek istediğim konu, aslında bu bulaşma sayesinde yanlış olan ince detayların bile yanlış kabul edilmeyip bir örgüt kültürü haline getirilmesidir. Aslında toplumda veya organizasyonlarda yanlış olan şeyin görünmemesi, görünse dahi kimsenin sesi çıkmadığında bunun doğru olarak kabul edilmemesi bu ruhsal bulaşmanın sonuçlarından biridir. Organizasyon içinde ki ince detaylar zamanla örgütün kültürünü oluşturmakta, oluşturulan bu kültür zamanla kalıplar haline gelmektedir. Lakin zamanla ya kasti olarak  ya da bilinmeden bu kültürün yapısına zarar veren söylemler, ince detaylar, kişilik sorunları gibi bazı etmenler bu kültürün değişmesine yol açmaktadır.  Bu tarz örgüt kültürüne zarar veren detayların görünmemesi zamanla yerleşen kültürün olumsuz etkilenmesine sebep olmakta, bu kültürün bireyleri arasında olan ruhsal bulaşma sayesinde  de diğerinin onayladığı veya görmek istemediği detayları onaylayabilmekte veya görmezden gelebilmektedir. 

Bu organizasyonun yapısının bozulmasına sebep olmakta, bundan rahatsızlık duyan kişilerin örgüte uymayan bir davranış içerisine girdiği düşünülerek dışlanmasına sebep olmaktadır. Bu durum örgüt kültürünün zamanla oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusunun kaybolmasına neden olmakta, örgütün güçlülük duygusunun kaybolmasını sağlamaktadır. 

Ruhsal bulaşma bir güç birlikteliği sağlamasına rağmen siyasi oluşumlarda bazı olumsuz tavırlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle siyasi karar vericiler bu tarz bilimsel kavramları daha çok inceleyerek onların olumlu ve olumsuz taraflarını iyice incelemek zorundadırlar. Böylece gerçekten işe yarayacak bilimsel bazı argümanlar örgüte zarar veren bir kemirgen gibi, örgütü içten çökerten olay haline dönüşebilir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR